Kontaktní centrum Point 14, z.ú. Plzeň

Vytváříme bezpečné prostředí pro komunikaci s osobami závislými nebo ohroženými závislostí. Ve vzájemné spolupráci mapujeme stávající situaci a nabízíme podporu v hledání řešení. Snižujeme rizika možných negativních dopadů spojených s užíváním drog, čímž přispíváme ke zlepšení celkové situace jedince a k ochraně veřejného zdraví Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr … Číst dálKontaktní centrum Point 14, z.ú. Plzeň

Středisko následné péče Point 14, z.ú. Plzeň

Středisko následné péče nabízí lidem po léčbě závislosti bezpečné zázemí a podporu v abstinenci a přebírání zodpovědnosti za svůj život prostřednictvím terapie, sociální práce a socio-terapeutických aktivit Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 18 let Psychiatr Vedoucí služby Mgr. Ondřej Ostrovský Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Sušická 241/75, Plzeň (Božkov) Telefon 731 656 … Číst dálStředisko následné péče Point 14, z.ú. Plzeň

KOTEC o. p. s. – Tachov

Posláním kontaktního centra v Tachově je snižování zdravotních a sociálních rizik plynoucí z užívání drog a ochrana zdraví i široké veřejnosti Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Blanka Sulimová Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa KOTEC o. p. s. – Tachov, Rokycanova 131 , 347 01 Tachov Telefon 608 … Číst dálKOTEC o. p. s. – Tachov

Spolek Ulice Plzeň, Substituční centrum

Posláním Substitučního centra Plzeň je poskytování substituční léčby a podpora klientů škodlivě užívajících nebo závislých na opioidech, aby aktivně řešili problémy spojené se závislostí a tím zlepšovali kvalitu (nejen) svého života Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Mgr. Markéta Ackrmannová Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Spolek Ulice Plzeň, Substituční centrum, Kaznějovská … Číst dálSpolek Ulice Plzeň, Substituční centrum

Adiktologická a preventivní ambulance „-21“, CPPT, o.p.s.

Služby nabízejí podporu a spolupráci v řešení či zvládání nastalé situace v životě dítěte, mladého člověka nebo jeho rodiny. Je možné se na nás obrátit, pokud dítě či mladý člověk je ohrožený rizikovým chováním, včetně chování závislostního, má obtíže ve vztazích rodinných či vrstevnických, obtížně zvládá školní zátěž, obtížně zvládá nároky dospívání. Specializace či program závislosti ano … Číst dálAdiktologická a preventivní ambulance „-21“, CPPT, o.p.s.

Dětská psychiatrická nemocnice Dobřany

Dětské oddělení má v psychiatrické nemocnici letitou tradici. Do r. 2000 jsme byli zaměřeni pouze na léčbu předškolních dětí (21A). V září 2000 pak byla nabídka rozšířena o oddělení pro děti mladšího školního věku (21B). Pro tyto účely byla zrekonstruována samostatná budova. Na podzim 2008 se otevřelo další nové oddělení (21C), které je určeno dětem staršího školního … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Dobřany

Dětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí. Disponujeme 17-ti lůžky. Děti ve věku povinné školní docházky navštěvují základní školu při fakultní nemocnici (ZŠ při FN) a jsou klasifikovány. Průměrná doba hospitalizace je 3 týdny. Zabýváme se … Číst dálDětské a dorostové oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň