Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Naše oddělení je jediným pracovištěm poskytujícím diagnosticko-terapeutické pobyty pro dětské psychiatrické pacienty v Libereckém kraji. Poskytujeme komplexní psychologické a pedopsychiatrické vyšetření, dle diagnózy určujeme další terapeutický postup jako je farmakoterapie, skupinová nebo individuální psychoterapie, edukační pohovory nebo relaxační cvičení. Klíčové výkony a diagnózy: Dětský autismus, ADHD, Psychotické poruchy, Mentální retardace, Poruchy řeči, Poruchy nálady, Poruchy příjmu potravy, … Číst dálDětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty. V souladu se současnými vědeckými poznatky se zde provádí psychiatrická a psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde věnována léčbě poruch chování a emocí, poruch aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruch osobnosti, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Louny

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Nemocnice se zabývá diagnostikou a terapií dětí a mladistvých s duševními poruchami od 3-18 let , a to z celé České republiky. Přijímá pacienty na doporučení zejména dětského psychiatra, psychiatra, možno i na doporučení pediatra , dále překladem z lůžkových zařízení – klinik, nemocnic, psychiatrických nemocnic a  léčeben a ve výjimečných případech přijímá bez doporučení … Číst dálDětská psychiatrická nemocnice Opařany