Centrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Posláním Centra pro rodinu a PSS jepomoci matkám a všem zájemcům o péči, kteří jsou ohroženi návykovou látkou, najít vhodné řešení jejich situace. Umožnit jim a jejim dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich oprávněných zájmů a umožnit všem osobám užívajícím návykové látky, nebo jejich blízkým nalézt nejlepší možné řešení … Číst dálCentrum pro rodinu Drop In, o.p.s.

Advaita – Adiktologické služby pro děti a mládež

Služby jsou určeny dětem a mládeži do 18 let věku, kteří experimentují nebo škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku, popřípadě se potýkají s tzv. nelátkovým typem závislosti (nadměrné užívání počítače, telefonu, internetu a internetových a mobilních aplikací, gambling). Program je určen také pro rodiče a blízké klientů. V rámci programu je možné využít jednorázové poradenství, … Číst dálAdvaita – Adiktologické služby pro děti a mládež

Program Pilot

Program nabízí intenzivní terapeutickou podporu dospívajícím, mladým dospělým a jejich blízkým. Jedná se zejména klienty s různými potřebami v psychické i sociální oblasti, kterým se věnuje celý tým – terapeut, psycholog, psychiatr a sociální pracovník, a to ve spolupráci s dalšími institucemi a rodinou klienta. Specializace či program závislosti Cílová skupina – Program Pilot: pro děti … Číst dálProgram Pilot

ADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

Tato služba nabízí dlouhodobou a systematickou práci s celým rodinným systémem, kde je podezření nebo už je diagnostikována závislost na návykových látkách (např. marihuana, pervitin, alkohol a jiné drogy, energetické nápoje), lékovou závislostí, gamblingem, sázením nebo závislostí na vztazích či informačních technologiích (sociální sítě). V praxi to znamená, že terapeuticky spolupracujeme jak s dítětem, tak … Číst dálADA+ Kladno, Zařízení sociální intervence Kladno

Poradna Světlo pobočka Chomutov

t Specializace či program závislosti Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Bc. R. Vodička Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Poradna Světlo Chomutov, Nerudova 63/16, 430 01 Chomutov a Hálkova 224, 430 01 Chomutov Telefon 474 652 030; 607 525 018 E-mail vedouci.poradna.svetlozs@seznam.cz Web https://www.svetlokadanzs.cz/poradna-svetlo-pobocka-chomutov/

K-centrum Světlo Kadaň

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana cele společnosti před negativními dopady návykového chováni. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedeni klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence Specializace či program závislosti ano … Číst dálK-centrum Světlo Kadaň

Poradna Světlo Kadaň z.s.

Posláním Poradny Světlo je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy. Specializace či … Číst dálPoradna Světlo Kadaň z.s.

Poradna Světlo pobočka Klášterec nad Ohří

Posláním Poradny Světlo je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy. Specializace či … Číst dálPoradna Světlo pobočka Klášterec nad Ohří