Krajská adiktologická ambulance pro děti a dorost s.r.o.

Ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a léčbou poruch vyvolaných účinkem návykových látek (alkohol, nealkoholové drogy) a nelátkových závislostí u dětí (gambling, závislost na počítačí, apod…). Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 14 let Psychiatr MUDr. Jana Schwarzová Vedoucí služby MUDr. Tomáš Javůrek Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Krajská adiktologická ambulance pro děti a … Číst dálKrajská adiktologická ambulance pro děti a dorost s.r.o.

Drug-out Klub Ústí nad Labem

S čím dokážeme pomoci? problémy s užíváním marihuany, drog a alkoholu; problémy s gamblingem a nadměrným hraním počítačových her, nadužíváním internetu a internetových aplikací; zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky; práce s rodinou dítěte Specializace či program závislosti ano Cílová skupina 10 – 18 let Psychiatr MUDr. Kozlík Pavel – dětský psychiatr – odborný garant; MUDr. … Číst dálDrug-out Klub Ústí nad Labem

P-centrum, spolek, Olomouc

P-centrum poskytuje tyto služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Specializace či program závislosti Ano Cílová skupina Odborné působení Vedoucí služby PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa P-centrum, spolek, Lafayettova 47/9, 779 00, Olomouc Telefon 585 221 983 E-mail poradna@p-centrum.cz Web http://www.p-centrum.cz

Společnost Podané ruce, Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji/Kroměříž

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Služby jsou pro klienty … Číst dálSpolečnost Podané ruce, Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji/Kroměříž

Společnost Podané ruce, Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji/Uherské Hradiště

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Služby jsou pro klienty … Číst dálSpolečnost Podané ruce, Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji/Uherské Hradiště

Společnost Podané ruce, Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji se věnuje osobám s nelátkovou závislostí (jedná se zejména o hazardní hraní/sázení, dále také závislost na PC, hrách, nakupování apod.), kterým nabízí základní odborné sociální poradenství, individuální, párové, rodinné poradenství a terapie, zprostředkování pobytové léčby i podporu v doléčování; možnost využít podpůrná skupinová setkávání na pracovišti ve Zlíně. Služby jsou pro klienty … Číst dálSpolečnost Podané ruce, Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, České Budějovice

Posláním KC Prevent České Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog a alkoholu, nabídnout uživatelům služby pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, snažit se minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat je ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň … Číst dálKONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, České Budějovice

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Strakonice

Cílem služby je především ochrana veřejného zdraví, snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jinými závislostmi.  Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Mgr. Daniel Randák Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Strakonice, Komenského 174 (naproti vchodu do Teplárny Strakonice), 386 01 Strakonice … Číst dálKONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Strakonice

KONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Prachatice

Posláním Kontaktního centra Prevent Prachatice je zkvalitnit život osobám ohroženým problematikou závislostí na Prachaticku – a to prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených na ochranu veřejného zdraví, na snižování finančních, sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jiných závislostí. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby … Číst dálKONTAKTNÍ CENTRUM PREVENT, Prachatice

Magdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Příbram

Program je určen pro: uživatele legálních návykových látek, jako jsou alkohol a léky – uživatele nelegálních návykových látek, včetně příležitostných uživatelů a experimentátorů – závislé na návykovém chování – gambling, internet apod – rodinné příslušníky, partnery, přátele a blízké závislých či problémových uživatelů Specializace či program závislosti Ano Cílová skupina osoby starší 15 let Psychiatr … Číst dálMagdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Příbram