Magdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Beroun

Program je určen pro: uživatele legálních návykových látek, jako jsou alkohol a léky – uživatele nelegálních návykových látek, včetně příležitostných uživatelů a experimentátorů – závislé na návykovém chování – gambling, internet apod – rodinné příslušníky, partnery, přátele a blízké závislých či problémových uživatelů. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina osoby starší 15 let Odborné … Číst dálMagdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Beroun

Magdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Praha

Program je určen pro: uživatele legálních návykových látek, jako jsou alkohol a léky – uživatele nelegálních návykových látek, včetně příležitostných uživatelů a experimentátorů – závislé na návykovém chování – gambling, internet apod – rodinné příslušníky, partnery, přátele a blízké závislých či problémových uživatelů. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina osoby starší 15 let Psychiatr … Číst dálMagdaléna o.p.s. Adiktologická ambulance Praha

Magdalena o.p.s

Magdaléna provozuje 3 adiktologické ambulance, které poskytují pomoc závisilým a jejich blízkým. Ambulantní léčba je vhodná pro všechny, komu návykové chování přináší potíže, pro závislé, kteří nemohou nebo prozatím nechtějí opustit své stávající sociální vazby (např. přerušit zaměstnání) a nastoupit residenční léčbu, pro abstinující absolventy jakéhokoli typu léčby, nebo pro ty, kteří prozatím nejsou rozhodnuti, … Číst dálMagdalena o.p.s

Prev-Centrum, z.ú. Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Společně s klientem mapujeme situaci a pomáháme s řešením obtíží s návykovými látkami, nebo v oblasti tzv. nelátkových závislostí (např. trávení velkého množství času u PC). Pro koho jsou služby určeny – cílová skupina: Děti a mládež ve věku 10 – 20 let a jejich blízcí; Experimentující s návykovými látkami; Nezvládající tzv. moderní technologie (PC, internet, mobilní telefony, … Číst dálPrev-Centrum, z.ú. Adiktologická ambulance pro děti a dospívající

Poradna pro závislosti do sítě služeb pro děti a dorost

Služba je určena: – osobám nad 15 let ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách zejména uživatelům nelegálních návykových látek (THC, pervitin, opioidy), dále také uživatelům alkoholu a osobám s problémem patologického hráčství; – osobám blízkým (zejména rodičům) uživatelů návykových látek a osob ohrožených závislostním chováním. Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od … Číst dálPoradna pro závislosti do sítě služeb pro děti a dorost

Renarkon, o.p.s. Ostrava

Posláním Terapeutického centra v Ostravě je poskytování služeb odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin. Služby poskytujeme od 11 le věku. Specializace či program závislosti ano … Číst dálRenarkon, o.p.s. Ostrava

Sídlo ARKA CZ, z.s.

Pomoc a podpora osobám starším 11 let, experimentujícím, závislým na návykových látkách – alkohol, tabák, marihuana, pervitin, aj. psychotropní látky, hráčům a jejich blízkým Specializace či program závislosti ano Cílová skupina od 11 let Psychiatr Vedoucí služby Bc. Hana Cronová Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Sídlo ARKA CZ, z.s., Hornická poliklinika, Sokolská třída 2587/81, Ostrava, 702 … Číst dálSídlo ARKA CZ, z.s.

Sananim Praha (Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro mladistvé

Poskytuje komplexní ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na drogách, alkoholu i psychofarmacích, včetně mladistvých, a to ambulantní i terénní formou. Ambulance je určená osobám starším 15 let. Specifickými skupinami klientů zařízení jsou mladiství a uživatelé návykových látek, kteří kromě syndromu závislosti trpí také dalším duševním onemocněním, tzv. duální diagnózou. V průběhu léčby nejsou vytrháváni z osobních, komunitních vazeb, … Číst dálSananim Praha (Adiktologická ambulance a adiktologická ambulance pro mladistvé

Adiktologická a preventivní ambulance „-21“, CPPT, o.p.s.

Služby nabízejí podporu a spolupráci v řešení či zvládání nastalé situace v životě dítěte, mladého člověka nebo jeho rodiny. Je možné se na nás obrátit, pokud dítě či mladý člověk je ohrožený rizikovým chováním, včetně chování závislostního, má obtíže ve vztazích rodinných či vrstevnických, obtížně zvládá školní zátěž, obtížně zvládá nároky dospívání. Specializace či program závislosti ano … Číst dálAdiktologická a preventivní ambulance „-21“, CPPT, o.p.s.

Ambulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Ambulance je určena dětem a mladistvým, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.). Její činnost předpokládá úzkou spolupráci jak s rodiči a blízkými osobami, tak se sítí dalších specializovaných institucí. Pro dlouhodobější spolupráci je třeba alespoň základní motivace pacientů a blízkých pro spolupráci na diagnostice a léčbě. … Číst dálAmbulance dětské a dorostové adiktologie, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN