Světlo Kadaň z. s.

Světlo Kadaň z.s. nabízí v rámci své činnosti aktivity zaměřené na prevenci rizikových jevů, konkrétně v oblastech: Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiné návykové chování. Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana. Rasismus a xenofobie. Sexuální rizikové chování, pohlavně přenosné choroby. Poruchy příjmu potravy. Základní vzorce bezpečného chování napříč typy … Číst dálSvětlo Kadaň z. s.

Poradna Světlo pobočka Chomutov

t Specializace či program závislosti Cílová skupina od 15 let Psychiatr Vedoucí služby Bc. R. Vodička Kontaktní osoba (příjem, informace) Adresa Poradna Světlo Chomutov, Nerudova 63/16, 430 01 Chomutov a Hálkova 224, 430 01 Chomutov Telefon 474 652 030; 607 525 018 E-mail vedouci.poradna.svetlozs@seznam.cz Web https://www.svetlokadanzs.cz/poradna-svetlo-pobocka-chomutov/

K-centrum Světlo Kadaň

Posláním kontaktních center Světlo Kadaň z.s. je minimalizace sociálních a zdravotních rizik u osob se závislostí (látkovou i nelátkovou) a osob blízkých a tím ochrana cele společnosti před negativními dopady návykového chováni. Kontaktní centra usilují o změnu rizikového chování u klientů a vedeni klientů k životnímu stylu s výhledem abstinence Specializace či program závislosti ano … Číst dálK-centrum Světlo Kadaň

Poradna Světlo Kadaň z.s.

Posláním Poradny Světlo je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy. Specializace či … Číst dálPoradna Světlo Kadaň z.s.

Poradna Světlo pobočka Klášterec nad Ohří

Posláním Poradny Světlo je pomáhat osobám řešit problém s návykovým chováním (látkové i nelátkové závislosti), podporovat osoby v činnostech, které vedou ke změně nepříznivé sociální situace, a motivovat je k udržení pozitivní změny. Stejným způsobem pracovat s blízkými osobami a rodinnými příslušníky výše uvedených osob a s osobami, které jsou těmito problémy ohroženy. Specializace či … Číst dálPoradna Světlo pobočka Klášterec nad Ohří

Most k naději, K-centrum Most

K-centrum Most poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových … Číst dálMost k naději, K-centrum Most

Most k naději, Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP)

Poskytovat ambulantní formou sociální a adiktologické služby v oblasti poradenství a následné péče osobám závislým na návykových látkách, které min. 3 měsíce abstinují; osobám závislostí ohroženým a jejich blízkým. Svou činností podporuje klienty v abstinenčním životním stylu a v procesu integrace do společnosti, podporu v celém procesu poskytuje také jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. … Číst dálMost k naději, Centrum pro rodinu a následnou péči (CRaNP)

Most k naději, K-centrum Žatec

K-centrum Žatec poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby určené uživatelům omamných a psychotropních látek, osobám od těchto látek abstinujícím a jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám. Aktivní uživatele drog motivuje ke způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání drog a ke změně životního stylu s výhledem … Číst dálMost k naději, K-centrum Žatec