Kontakt

Dětská a dorostová adiktologie – sekce Společnosti pro návykové látky ČLS JEP

Více informací o sekci naleznete ZDE

Mgr. Michaela Štáfková, MBA
Ada+ ZSI Kladno,
tel: +420 606 770 175
e-mail: ada@zsi-kladno.cz